مبحث مبلمان شهری در کشور های اروپا

0

مبحث مبلمان شهری در کشور های اروپا
تاریخ : 13950920
استان : تهران
آدرس : http://professorstone.ir/
تلفن :
ایمیل :
وب سایت : professorstone.ir/


بحث مبلمان شهری در بسیاری از شهر های اروپایی و آمریکا بعضی دیگر از شهرهای آسیایی می باشد و از بحث زیبایی و بصری به آن

توجه نمی شود.

بررسی مبلمان شهری از حیطه منظر شهری و هویت شهری و از طریق شیوه های مشاهده ای و کتابخانه ای پرداخته می شود در طراحی

مبلمان شهری تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم می باشند حائز اهمیت است و این طراحی ها در چه مکان هایی با توجه به هویت

شهر و جامعه طراحی شوند مورد اهمیت می باشد.
  برچسب ها
  مبلمان شهری

  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشتهای کاربران
  نام شما :
  ایمیل :
  وب:
  پیام :
  کد امنیتی :

  نمایش آگهی های مشابه