دعوای

  • آگهی 0 ستاره
    مشاوره حقوقی رایگان ( دعوای ممانعت از حق ) طبق ماده 159 قانون ايين دادرسي مدني : دعواي ممانعت از حق عبارت است از تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد چنانچه کسي مانع استفاده از حقوق قانوني تان در ملک شما شده است و به عبارت ديگر به شما اجازه استفاده نميدهد که به عنوان مثال از زمين کشاورزي يا ملک مسکوني خود استفاده کنيد , اما آن را در تصرف خود نگرفته ...
    استان : تهران - تلفن : 02166713810 - تاریخ : 13980703