دکل

  • آگهی 0 ستاره
    • تجهیزات ارت -میله ارت-صفحه ارت-سیم وتسمه

    • تجهیزات ارت -میله ارت-صفحه ارت-سیم وتسمه شینه مسی به ابعاد 3*30*250 میلیمتر بست سیم به صفحه مسی بست دو سیم نمره 50 شینه مسی مخصوص پای دکل 3*30*100 بست مربوط به سیم مسی و میله بست میله برقگیر به پلیت تلفن: 83و02136057081 فکس: - 02136057069 همراه :09127926294جعفرخانی پست الکترونیکی : saeedjafarkhani@yahoo.com ...
    • استان : تهران - تلفن : 02136057081 - تاریخ : 13940826 صفحه اختصاصی